lu.se

Strömningsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Besöksadress

Naturvetarvägen 18, Kemicentrum
Plan 4 KC:4

Postadress

Avdelningen för Strömningsteknik
Inst. för Energivetenskaper
Lunds Universitet
Box 118
SE-221 00 Lund

Reception

Expedition +46-46-222 9280
Fax. +46-46-222 4717