lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Postadress

Avdelningen för Strömningsteknik

Inst. för Energivetenskaper 

Lunds Universitet

Box 118

SE-221 00 Lund

 

Internpost

Hämtställe 9

Besöksadress

Naturvetarvägen 18, Kemicentrum Plan 4, KC:4

E-post

Allmänna frågor:Expedition@energy.lth.se

Administration

Avdelningsföreståndare:
Professor Johan Revstedt
Telefon: +46 46 222 43 02
johan.revstedt@energy.lth.se